EcoTech 21 Logo Letter cotech Text cotech Text  

Структура на Екотехнологии'21

 1. Административен отдел: разположен е на второ ниво на сграда А и включва няколко помещения, където ще бъдат изградени офиси - за оперативни дейности, за персонал и приемна. От тук ще се осъществява управлението на дейността на центъра и дейностите по организиране и поддръжка на мероприятия и събития.
 2. Офиси за консултантския екип
  Консултантската дейност е свързана с:
  • Оценка на научноизследователски постижения и проверка нивото на предлагани технологии за трети лица ( като междинно конфидициално звено);
  • Бизнес планиране;
  • Маркетингови услуги (за популяризиране на технологии и продукти, актуални разработки на Центъра, и др.);
  • Съдействие при създаване на фирми за производство на екопродукти – резултат от дейността на Центъра, и тяхното поддържане чрез ‘захранване’ с нови иновационни научни открития, технологии, и др.;
  • Отдел по права на интелектуална собственост – в услуга на академичните среди и на предприятията: проучване на патентната защита на предлаганите за трансфер технологии; подготовка на документация за подаване на предложение за патент, полезен модел; подготовка на договори за конфиденциалност при изготвяне експертиза при оценка на технологии и договори за продажба на технологии от изследователски екипи на ПУ „Паисий Хилендарски” на фирми и осигуряване на правна защита.
 3. Конферентен център: разположен е на първо ниво на сграда А и включва 3 помещения, които ще бъдат обособени като пленарна зала и две по-малки зали за провеждане на сесии.
 4. Учебен център: на първо етаж на сграда Б са предвидени презентационна зала и две учебни зали. Учебният център е свързан с една от дейностите на технологичния център, а именно създаване на учебни програми и провеждане на обучение в приоритетни области, обучение на специалисти за работа в лабораторните комплекси, обучение на специалисти за работа с иновативни технологии.
 5. Лабораторен комплекс и изследователска дейност: Изследователската дейност включва разработването на собствени технологии, както и усъвършенстване на технологии на индустриални предприятия и производство на определени техни продукти.

Ecotech'21 Structure

 
>> 20.02.2013 За Вас преподаватели и студенти: Реални пари за всеки, който има иновативни идеи и иска да ги реализира! Акселератор за финансиране на start ups 11 (www.еleven.bg). Прочети още...
>> 21.01.2013 В менюто "Файлове" може да намерите важни и актуални файлове свързани с Екотехнологии'21.
>> 21.01.2013 Добре дошли на страницата на Екотехнологии'21. Тук ще намерите информация какво е Екотехнологии'21, услугите и структурата на дружеството.