EcoTech 21 Logo Letter cotech Text cotech Text  

Услуги извършвани в Технологичния център

  • Логистична поддръжка на изследователска и развойна дейност в научни области;
  • Експертна и консултантска помощ от авторитетни учени и експерти;
  • Достъп и работа със съвременни уреди в научните лаборатории;
  • Предоставяне на данни от проведени лабораторни изследвания;
  • Организиране и поддръжка на мероприятия и събития, касаещи иновационна тематика и технологичен трансфер (в сферата на информационните технологии, биотехнологиите, спешната медицина, медицината при бедствени ситуации, и др.);
  • Създаване на учебни програми и провеждане на обучение в приоритетни области;
  • Маркетингови услуги (за популяризиране на технологии и продукти, актуални разработки на Центъра, и др.);
  • Съдействие при създаване на фирми за производство на екопродукти – резултат от дейността на Центъра, и тяхното поддържане чрез ‘захранване’ с нови иновационни научни открития, технологии, и др.
 
>> 20.02.2013 За Вас преподаватели и студенти: Реални пари за всеки, който има иновативни идеи и иска да ги реализира! Акселератор за финансиране на start ups 11 (www.еleven.bg). Прочети още...
>> 21.01.2013 В менюто "Файлове" може да намерите важни и актуални файлове свързани с Екотехнологии'21.
>> 21.01.2013 Добре дошли на страницата на Екотехнологии'21. Тук ще намерите информация какво е Екотехнологии'21, услугите и структурата на дружеството.